Uudistava Oy:n toiminta-ajatus

Jo antiikin aikana havaittiin, että virtaava vesi on erinomainen siirtokeino jätteille. Viemäri on kuitenkin osoittautunut erittäin turmiolliseksi ja kalliiksi! Niillä investointikustannuksilla, jotka kohdistetaan jätteen kuljettamiseen putkistoissa kilometreittäin puhdistuslaitoksiin, voidaan rakentaa tehokkaita ja taloudellisia puhdistusjärjestelmiä kiinteistöjen yhteyteen. Näin myös merien kuormitusta saadaan vähennettyä.


Uudistava OY:n toiminta-ajatus jätevesihuollossa on: "Jätteiden kuljetus veden avulla on minimoitava ja jäteveden sisältämä vesi, lämpöenergia ja ravinteet on hyödynnettävä mahdollisimman lähellä niiden syntymistä." Luonnonlakeja tai kemiallisia reaktioita emme voi muuttaa, mutta mitä enemmän tiedämme luonnonvoimien tai ihmisten aiheuttamista tapahtumaketjuista, sitä helpompaa on vaikuttaa ihmisten omaksumiin kaytöstapoihin ja valintoihin, joita voimme uudistaa muuttuvien tarpeiden ja kehittyvien materiaalikomponenttien myötä. Uudistavan toiminta, johon kuuluu sekä perinteinen tietämys, että muuttuneiden olosuhteiden tuomat ratkaisumallit, auttavat selviytymään luonnonvarojen rajallisuudesta. Tähänastinen toiminta on ollut perinteisen rakentamisen toteutuksessa.


Olemme kehittämässä jäteveden hybridipuhdistamoa, joka on kohtuuhintainen ja helposti valvottava puhdistusjärjestelmä vanhoihin ja uusiin kiinteistöihin. Kehityskohteena näemme kaikkien asuntojen jätevesiratkaisut niin maalla, taajamissa kuin kaupungeissakin. Tuotekehitys ja toteutus suuntautuu aluksi akuuttien pieniä jätekertymiä tuottavien kiinteistöjen puhdistamoratkaisuihin. Järjestelmä sopii niihin kiinteistöjen viemärilinjoihin, joissa ei ole teollisissa prosesseissa syntyviä päästökomponentteja.


Etsimme sijoittajia ja vahvistamme organisaatiota reaalisten tulosten ja kertyvien pääomien puitteissa. Lähiaikoina kokoamme alihankkijaverkoston toteuttamaan eri paikkakunnille hybridipuhdistamon asennuksia. Kiinnostuneet pienimuotoisen maansiirto- ja kaivukaluston omaavat yritykset voivat halutessaan ottaa yhteyttä, niin kerromme tulevasta toiminnasta.


Uudistavaa symboliikkaa

Ihminen kehittyessään tunnisti itsensä yksilönä kuvasta, joka muodostui puhtaaseen veteen hänen juodessaan siitä. Nyt useimmille yksilöille luontoarvoista tärkeämpänä peilautuu mieliin puhtaiden virtojen viehätys. Näihin periaatteisiin soveltuvana yrityksenä haluamme antaa uuden symbolin paikalle, jossa jätteemme kohtaavat veden kiertokulun!


Niihin kiinteistöihin, joissa on Uudistava Järjestelmä (Regenerating System) kiinnitämme R / S -symbolimme. Se kuvastaa ravinteiden luonnollista kiertoa ja veden virvoittavaa voimaa.