Uudistava Oy:n jätevesiratkaisu on hybridipuhdistamo


Uudistava Oy on kehittänyt jäteveden hybridipuhdistamoratkaisun. Jätteiden kuljetus veden avulla on minimoitava ja jätevesien sisältämä energia ja ravinteet on taloudellista hyödyntää heti tapahtumapaikalla. Nykyiset likakaivot ovat palvelleet pitkään. Pienellä parannuksella pääsemme uudistamaan jäteveden käsittelyn:

- Järjestelmä ei vaadi suuria investointeja eikä mittavaa seurantaa.
- Sähköä vaativat laitteet tulevat toimeen ilman erillistä ohjausta.


Prosessikaaviosta näet uudistavan järjestelmän toiminnot, jossa vesi virtaa viettona ilmastuksen jälkeiseen mikrobiputkistojen ja fosforia absorboivan osion läpi. Ravinteet palautuvat hyötykäyttöön vuosittaisen kompostimassan talteenottona ja kasvukauden aikana kasvustopuhdistamossa. Talviaikaan lämmityskaapeli tehostaa mikrobikasvuston toimintaa.


Mikrobit ovat miljardien vuosien kokeilujen kautta erikoistuneet ja käyttäneet biologisissa prosesseissa erilaisia yhdisteitä, myös meidän jätöksemme. Järjestämällä mikrobeille ja pieneliöille luonnon kasvukierrossa edullinen elintila mahdollisimman varhaisessa vaiheessa jätteiden syntymisen jälkeen varjelemme vesistöjämme tehokkaasti.